به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم

 

به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم.

به راستی چیست این دایره هستی؟

دایره بودنش را چه کسی ثابت کرد؟

اصول و گرایش های این جهان را کدامین قدرت هدایت گر است؟

صدایی نیامد از دور...

کوه هم آنقدر مغرور بود که به پرسشهای من پژواک نکرد.

ای دل ، نشاید تورا بردن از این سرزمین ِ تاریک.

سکوت ما هم پر بود از ناگفته های دلمان.

به کدامین سوی ، به بوی کدامین پیراهن ؟

بوی تورا هم باد برد .

و کوه در بند بزرگی خود اسیر و بیحرکت.

و من سبکبال و بی خیال.

سوار بی سر ، پرنده بی پر ، کلاغ رو سفید.

تو کجایی که مارا نمییابی؟

لبت سر مست و دلت پر زخم.

دل مارا چه شایسته به این لبهای دنیا گیر؟

سر ما را چه خواهی بر سر این کوه دل گیر؟

تنها و بی صدا بگزار مرا.

تسبیح گویانت را گو ساکت که من دریای ه آوازم.

که من سحرم . سرابم ، سراسر شوق!

سراسر گوش، که آوازی برآید از تو.

ساحر هزار بیشه بی درخت را چه به این کوه ، چه به این دشت ، چه به دل .

 به تنهایی.

ای دل شکایت ها بکن   تا بشنود دلدار من

چون من نمیترسم دگر از یار بی زنهار من

 

/ 8 نظر / 37 بازدید
www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

ShaZ

این جمله "به دریایی درافتادم که پایانش نمیبینم" مال کی بود؟؟؟؟؟